Навчальні матеріали - 10 клас

Науки

Підручник з хімії

Біологічно активні речовини

Гормональна регуляція

Додаткове завдання з біології

ДЗ з хімії 14.12.16

ДЗ з хімії на 7.12.16 Розрахунок виходу продукту реакції від теоретично можливого

Таблиця навчальних досягнень з біології та хімії

Домашнє завдання з хімії для 10кл. на 23.11.2016

Підготовка до олімпіади з біології - клітинний цикл.

Олімпіадний мінімум - біологія людини, дихання, травлення, виділення

Підготовка до олімпіади з біології - робота нейронів.

Підготовка до олімпіади з біології - мембранний потенціал.

Підготовка до олімпіади з біології - автотрофне живлення.

Підготовка до олімпіади з біології - органели клітини, енергетичний обмін.

Презентація "Клітинна мембрана"+ лабораторна "Плазмоліз"

Олімпіадний мінімум - біологія людини, гомеостаз, кров, лімфа

Олімпіадний мінімум - біологія людини, загальні уявлення

До олімпіади з біології: Нуклеїнові кислоти

Якісні реакції на деякі органічні сполуки

Білки

Пептиди

Амінокислоти

Вуглеводи

Органічні речовини клітини

ДЗ з хімії - повторення перед КР

Елементний склад живих організмів

Неорганічні речовини у складі живих організмів

Рівні організації живої природи

Предмет, задачі, історія розвитку біології

Додаткові завдання з хімії частина 1

Додаткові завдання з хімії частина 2

Водорості

Домашнє завдання з хімії для 10кл. на 25.04.2016

Домашнє завдання з хімії для 10кл. на 18.04.2016

Прокаріоти

ДЗ з хімії для 10А на КАНІКУЛИ

Додаткові завдання з хімії

Додаткові завдання з біології для 10Б

ДЗ з хімії для 10Б на 7(14).03.2016

Таблиця навчальних досягнень з біології та хімії

Обмін речовин та енергії у клітині

ДЗ з хімії 22.02.2016

Підготовка до оконтрольної з хімії - Карбон, Силіцій та їх сполуки

ДЗ з хімії 14-18.12.2015

ДЗ з хімії 12.11.15

Ферменти

Хімічні компоненти живого - крім НК

ДЗ з хімії 19 - 23.10

ДЗ з хімії 12 - 16.10

ДЗ з хімії 28.09 - 1.10

Лабораторна "Властивості ліпідів та гліцерину"

Обчислення масової частки

Віруси

Клітинний цикл

ДЗ з хімії для 10-Б на 11.02.2015

Збірник завдань ДПА з біології

Органели клітини - продовження

Органели клітини - початок

Будова та функції клітинних мембран

Нуклеїнові кислоти

Біологія як наука

Російська революція 1905-1907 років і Наддніпрянська Україна

Суспільно-політичне життя Наддніпрянської України на початку ХХ століття

Соціально-економічний розвиток Наддніпрянської України на початку ХХ століття

Історія України - вступ

Матеріали для повторення з хімії

Теми на тестування з історії України

Теми на тестування з математики

Тестування з природознавства - за вивченим матеріалом з початку навчального року

Тестування з української мови - за вивченим матеріалом з початку навчального року

Тестування з англійської мови - за лексикою та граматикою юнітів, вивчених з початку навчального року

Історія України - Радянська модернізація (для підготовки до тестування)

Історія України - нова економічна політика (1921-1928 рр.)

Історія України - радянська модернізація України (1928-1939 рр.)

Історія України - західноукраїнські землі в в 1920-1939 рр.

Всесвітня історія - західні демократії

Всесвітня історія - тоталітарні та диктаторські режими

Всесвітня історія - країни Центральної та Східної Європи

Всесвітня історія - країни Азії, Африки та Латинської Америки

Всесвітня історія - розвиток культури

Всесвітня історія - міжнародні відносини 

Основи правознавства - частина 1

Основи правознавства - частина 2