Навчальні матеріали - 11 клас

До ЗНО. Членистоногі - презентації

До ЗНО. Біологія. Рівень організму, тварини – докладна х-ка

До ЗНО.Біологія. Рівень організму, тварини – коротка х-ка

Лекції Комаренко та Решетникової 27.01.17

Імунітет по-дорослому

Біологія - еволюційна теорія

Підготовка до олімпіади з біології - ТРАВЛЕННЯ ВІД ЄВДОКІЇ РЕШЕТНИКОВОЇ.

Підготовка до олімпіади з біології - вид і популяція.

Підготовка до олімпіади з біології - генетика людини.

Підготовка до олімпіади з біології - історія генетики з тестами.

Гербарій - архів

Селекція - архів

Підготовка до олімпіади з біології - клітинний цикл.

Підготовка до олімпіади з біології - робота нейронів.

Підготовка до олімпіади з біології - мембранний потенціал.

Підготовка до олімпіади з біології - автотрофне живлення.

Підготовка до олімпіади з біології - органели клітини, енергетичний обмін.

Презентація "Клітинна мембрана"+ лабораторна "Плазмоліз"

До олімпіади з біології: Нуклеїнові кислоти

До олімпіади з біології - ембріональний розвиток

Хімія. Карбонові кислоти та естери - презентація

Хімія. Альдегіди та кетони - презентація

Хімія. Ще завдання на тему "Оксигеновмісні сполуки"

Хімія. Альдегіди та кетони.

Хімія. Джерела вуглеводнів.

Підготовка до тестування: альдегіди, кетони, к. кислоти, естери.

До ЗНО з хімії: тема "Спирти та феноли" завдання

До ЗНО з хімії: тема "Спирти та феноли" з прикладами питань ЗНО попередніх років

Біологія - генетка - теорія

Біологія - генетичні задачі

Екологія. Наземно-повітряне і водне середовища

Таблиця навчальних досягнень з біології та хімії

Дати, визначення, історичні персоналії, пам'ятки архітектури та образотворчого мистецтва, карти - від найдавшіших часів до Галицько-Волинського князівства

Додаткові матеріали до теми "Давня історія України"

Додаткові матеріали до теми "Зародження і розквіт Київської Русі"

Додаткові матеріали до теми "Київська Русь в добу феодальної роздробленості"

Робочий зошит з історії України - тема 3 - Україна в добу десталінізації (1953-1964 рр.)

До ЗНО з хімії: розв'язання задач з орг.хімії з прикладами питань ЗНО попередніх років

До ЗНО з хімії: тема "Алкіни" з прикладами питань ЗНО попередніх років

До ЗНО з хімії: тема "Алкени" з прикладами питань ЗНО попередніх років

До ЗНО з хімії: тема "Алкани" з прикладами питань ЗНО попередніх років

До ЗНО з хімії будова органічних сполук з прикладами питань ЗНО попередніх років

ДЗ з хімії на осінні канікули 

Способи розмноження - таблиця

Розмноження та гаметогенез у людини

Способи розмноження організмів

Алкадієни (до олімпіади з хімії)

Алкіни

Алкени

Хімія до КР 11-Б

Циклоалкани

Робочий зошит з історії України - тема 2 - доба відбудови (1945-1953 рр.)

Біологія. Гаметогенез, запліднення

Біологія. Розмноження

Біологія. Завдання для 11-Б з повторення

Екологія. Екологічні групи рослин

ДЗ з хімії 11 класи. Для всіх - перша сторінка, для тих, хто здає ЗНО - всі тести, задачі не робити.

ДЗ з хімії 11 класи ізомерія алканів

Екологія. Фактори навколишнього середовища. Презентація.

Екологія. Фактори навколишнього середовища

Екологія. Предмет, задачі, історія розвитку

Біологія. Підготовка до ЗНО Органи тварин, людини

До ЗНО - ботаніка

Хімія. Підручник Величко 11 клас

Хімія. Будова органічних сполук

Хімія. Будова органічних сполук

Вступ до органічної хімії. Алкани.

ДЗ з хімії 11 класи повторення

ДЗ з хімії 11 класи

Біологія. Підготовка до ЗНО Органи рослин. Листок

Біологія. Підготовка до ЗНО Органи рослин. Пагін

Біологія. Підготовка до ЗНО Органи рослин. Корінь

Біологія. Рівень організму рослини – докладна х-ка

Біологія. Рівень організму рослини – коротка х-ка

Підготовка до ЗНО систематика рослин

Робочий зошит з історії України - тема 1 - Україна в роки Другої світової війни.


Історія України - 10 клас - тема 1 для повторення

Довідник до теми 1

Історія України - 10 клас - тема 2 для повторення

Довідник до теми 2

Історія України - 10 клас - тема 3 для повторення

Довідник до теми 3

Історія України - 10 клас - тема 4 для повторення

Довідник до теми 4

Історія України - 10 клас - тема 5 для повторення

Довідник до теми 5

Історія України - 10 клас - тема 6 для повторення

Довідник до теми 6

Історія України - 10 клас - тема 7 для повторення

Довідник до теми 7

 


 

Додаткове завдання з хімії

ДЗ з хіміїї на 12.04.16ДЗ з хіміїї на 23.02.16

Підготовка до тестування: альдегіди, кетони, к. кислоти, естери.

ДЗ з хіміїї на 16.02.16 №342-344,375, 376.

Підготовка до олімпіади з біології - екологічні групи рослин по відношенню до води та світла.

 

Підготовка до олімпіади з біологі

 

ї - робота нейронів.

Підготовка до олімпіади з біології - мембранний потенціал.

Підготовка до олімпіади з біології - автотрофне живлення.

 

Підготовка до олімпіади з біол

 

огії - органели клітини, енергетичний обмін.

Хімія. Спирти.

Хімія. Арени.

Ембріональний розвиток

До контрольної роботи з хімії

Історія України - до тесту

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. ДПА.

Матеріали для повторення з хімії

Біологія

Англійська мова

ФізикаГеографія

Хімія

Історія України

Математика

Українська мова - частина 1

Українська мова - частина 2